Charles Darwin – On the Origin of Species by Means of Natural Selection

Charles Darwin is de grondlegger van de evolutietheorie. In 1859 schreef hij het boek dat iedereen eens in zijn leven gelezen moet hebben: On the Origin of Species. In dit boek ging hij de uitdaging aan met wat met toen geloofde over het ontstaan van leven. Hij reisde de wereld over en toonde aan dat nieuwe diersoorten ontstaan door natuurlijke selectie, niet door planning door een hogere macht. Een revolutionaire gedachte in die tijd, en nog steeds de waarheid.

“Can we doubt …that individuals having any advantage, however slight, over others, would have the best chance of surviving and of procreating their kind?”

Charles R. Darwin

De eerste druk verscheen in 1859, de zesde en definitieve druk in 2009. Het boek is inmiddels vrij van auteursrechten en daarom gratis te downloaden en te lezen.

Geef een reactie