Succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingen – Lars Tjoeng

Gepost op 23 juli 2012 – 15:54 in: Gratis iPad boeken
iBookstore
Succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingenkunstwerk

Succesvolle duurzaamheid vraagt zuivere en transparante verbindingen

“Laten we nú zorgen voor onze gezamenlijke toekomst”

Lars Tjoeng

Genre: Politiek & nieuws

Publicatiedatum: 02-05-2012

Uitgever: De sociale innovatiegroep

Verkoper: Hans Kooistra


Doeltreffend duurzaam doen op collectieve schaal is nog geen realiteit. Wat weerhoudt ons als mondiale g*********p om effectief datgene te doen waarvan we voelen of weten dat het nodig is voor het welzijn van leven op deze planeet? En welke mogelijkheden kunnen wij aangrijpen om de gewenste veranderingen te versnellen? De sociale innovatie groep doet een beroep op een vermeerdering in aandacht voor wat zij als fundamentele dimensies van duurzaamheid beschouwt. Om constructieve woorden om te zetten in congruente daadkracht is ten eerste inzicht, compassie en vertrouwen in jezelf nodig. Duurzaamheid behelst een onaflatende zoektocht naar een zuivere en transparante verbinding met onszelf en van daaruit met onze omgeving. De daadkrachtige voorhoede van de duurzaamheidgolf staat zowel binnen als buiten haar eigen gremia voor afstemmings- en verbindingsvraagstukken. Zij zal succes kunnen hebben door begrip voor, bereidheid van en samenwerking met alle andere instituten en partijen zowel binnen als buiten de bestaande maatschappelijke structuren, nationaal en internationaal. De kwaliteit die er dan ontstaat in interactieve duurzaamheid is van fundamenteel belang voor het welslagen van de uitdaging die wij voor ons zien.

  Tags:
Both comments and trackbacks are currently closed